Hakkımızda


Türk-Alman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinin idari ve mali işlemlerini mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar dâhilinde gerçekleştirerek; gelişmiş araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun ulusal/uluslararası düzeyde üniversite/sanayi, üniversite/toplum iş birliği için etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlanmasını hedefliyoruz.

Uluslararası kendini yenileyen altyapısı ile bilimsel/teknolojik gelişmeleri takip eden, rekabetçi ve yenilikçi nitelikleriyle üreten ve verim alacak biçimde uygulayabilen bilim insanını teşvik etmek, bilimsel araştırmaların sürdürülebilirliğini sağlamak ve kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz.